Moción do PP en Carballiño

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

MOCIÓN PARA O CONTROL DA FLOTA DE VEHÍCULOS DO CONCELLO E CAMBIO A VEHÍCULOS DE “EMISION CERO”

Exposición de Motivos
O Concello do Carballiño conta na actualidade cunha frota de vehículos composta por unhas 35 unidades, unhas en propiedade e outras en réxime de aluguer, cunha gran variedade de modelos e de usos, algún dos cales teñen unha antigüidade importante, o que provoca que moitas veces teñan que pasar por importantes reparacións en taller.
O mantemento da frota de vehículos, incluíndo reparacións, alugueres, combustible e seguros, xera un gasto nas arcas do Concello na contorna dos 100.000 euros anuais.
O Concello do Carballiño, integrado na rede de cidades que camiñan promovendo iniciativas de mobilidade peonil e sustentabilidade ambiental, ten agora a opción de ser pioneiro na posta en marcha dunha iniciativa para alcanzar o nivel de emisións cero na súa frota, nun prazo non moi longo de tempo.
Desde fai xa un par de anos, grazas tamén a unha iniciativa do grupo popular, e para incentivar a compra deste tipo de vehículos, os coches híbridos ou eléctricos do noso concello pagan un imposto fortemente reducido; e agora é o momento de que o propio Concello do Carballiño sexa exemplo para os veciños e veciñas facendo o propio coa súa frota.
Hoxe en día, como administración, o Concello de Carballiño debería optar por incorporar os seus novos vehículos por un sistema de Renting, o que incluiría o mantemento e o seguro correspondente, conseguindo así ter sempre todos os vehículos en perfecto estado e garantindo ademais a substitución inmediata en momentos de reparación, de forma que o servizo municipal non se vería mermado.
Así pois, é necesario que por parte do Concello iníciese xa un plan neste sentido, que conte con dotación orzamentaria para o próximo ano 2020, e que contemple tanto un horizonte de emisións cero como a aposta polo sistema de renting.
Respecto da utilización dos vehículos municipais, debería quedar meridianamente claro que todos eles deberían estacionarse fóra das horas de traballo na propia nave municipal, a nonser que o goberno municipal póidase considerar algún deles como ferramenta imprescindible en caso de emerxencia; e nese caso podería quedar ao dispor de quen teña que utilizalo.
É necesario tamén que, canto antes, todos os vehículos conten con sistemas de control de frota con GPS en cada vehículo, como xa teñen outras administracións públicas, para mellorar a supervisión sobre os movementos de cada un deles, para así poder saber non só por onde circula, senón tamén onde se para o vehículo e por canto tempo.
E polo que, sométese a votación do pleno o seguinte acordo:
PRIMEIRO: Que o Concello do Carballiño dote canto antes a todos os seus vehículos cun sistema de control de frota con sistema GPS; e que se garanta que todos eles estacionen na nave municipal, excepto nos casos que as necesidades de servizo xustifiquen o contrario.
SEGUNDO: Que se renove da frota de vehículos do Concello do Carballiño co obxectivo de emisións cero durante o mandato actual e que para a renovación óptese polo sistema de Renting.
TERCEIRO: Que os orzamentos do ano 2020 inclúan partidas concretas para a implantación dos dous puntos anteriores.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO