A Garda Civil intensificará as probas de alcohol e drogas no entroido

Incrementaranse os controis fixos e móbiles e a vixilancia na estrada.

Durante as próximas datas de entroido, o Subsector de Tráfico da Garda Civil de Ourense ten previsto incrementar os dispositivos tendentes á detección de alcol e/ou drogas na condución. O obxectivo deste incremento é evitar que as persoas que consumiron substancias que afectan negativamente ás súas capacidades para a condución, póñanse ao volante dos vehículos e poñan en risco, non só a súa integridade física, cando non a súa propia vida, senón tamén a dos posibles ocupantes do seu vehículo e, sobre todo, as do resto de usuarios da vía. Os controis realizaranse, tanto en forma de “macro-control” nun determinado punto da vía e prolongados durante certo tempo, como controis durante curtos espazos de tempo que variasen constantemente de localización establecéndose tanto en vías principais como naqueloutras secundarias, camiños veciñais e pistas locais, tentando contrarrestar a utilización das redes sociais nas que se publica a súa localización. Durante os pasados entroidos do ano 2019 non tivemos que lamentar a perda de vidas de ningunha persoa, ocasionados por accidentes de circulación, así como tampouco se produciron sinistros de gravidade, observándose que o groso do persoal que acudiu aos lugares de diversión fixérono empregando medios de transporte públicos, como autobuses ou taxis, ou foron trasladados por familiares que se atopaban en plenas facultades para exercer a condución.

FESTAS EN RIBADAVIA