Pleno no Concello de Punxín este luns

IES CHAMOSO LAMAS

PRIMEIRO. Aprobación, se procede, da acta correspondente á sesión anterior, levada a cabo o día 31 de xaneiro de 2020.

SEGUNDO. Sorteo dos membros das mesas electorais para as eleccións ó Parlamento de Gaalicia de 5/04/2020.

HIPER MASIDE

TERCEIRO. Proposta da Alcaldía de aprobación do convenio de cesión temporal de parcela da Diócesis de Ourense. A documentación referente aos asuntos incluídos na orde do día pode consultarse na Secretaría da corporación. Prégase que en caso de non poder asistir o comunique a esta Alcaldía a través da súa Secretaría Xeral e que indique os motivos que o xustifiquen.