San Amaro suspende o prazo de pagamento de impostos mentras dure o estado de alarma

O CONCELLO DE SAN AMARO SUSPENDE O PRAZO DE PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS MENTRES DURE O ESTADO DE ALARMA

O alcalde, Rubén Gómez, informa nun bando que para os tributos que estean en periodo voluntario de pagamento, o prazo de pago entenderase suspendido mentres dure o estado de alarma. Os tributos de vencemento periódico quedan aprazados ata que se levante o estado de alarma. Non se iniciará o período de pagamento voluntario de ningún tributo e quedarán suspendidos os procedementos de recadación en vía executiva.

AVANTAR ACTIVIDADES

VIDEO