Aumenta o peso social da Deputación de Ourense, centrada na loita contra o COVID-19

O peso social da Deputación de Ourense aumentou de maneira considerable durante estas semanas do estado de alarma, pondo o acento en facer fronte á crise sanitaria, social e económica que atravesa a provincia. Neste sentido, as iniciativas que puxo en marcha o goberno de Manuel Baltar neste período priorizan as axudas e a cooperación social. Proba diso é o notable incremento que experimentaron as partidas orzamentarias neste ámbito e o número de beneficiarios.

Programas como ChegOU e Termalismo solidario e as subvencións a entidades sociais, a Teleasistencia 900 e o programa ComerciOU -este catro últimas, novidades destes días- deron un xiro á política provincial que impulsa o presidente Baltar, co obxectivo posto nos colectivos que traballan en labores sociais, así como nas liñas asistenciais que desenvolven os concellos, priorizando desta maneira ás familias, os comerciantes, os autónomos e as Pemes por aciñeira de proxectos de infraestruturas e servizos en xeral, que deben quedar nun segundo plano nestes momentos de crises, afirma Manuel Baltar.

AVANTAR ACTIVIDADES

Baltar fai balance do que foron estas semanas co reforzamento e a posta en marcha de novas políticas desde a área de Benestar da Deputación de Ourense, que permitiron, por exemplo, que o investimento en Teleasistencia 900 -o programa que ten como obxectivo facilitar o acceso a persoas maiores que vivan soas a un servizo de teleasistencia- incremente a súa dotación económica de 300.000 euros previstos para todo o ano 2020 a 450.000 euros investidos nestas semanas de crises do COVID-19. E en canto ao número de solicitudes, 45 concellos solicitaron un total de 130 altas a este novo servizo de Teleasistencia, sendo o número medio de días entre a data de solicitude e o alta durante o estado de alarma de 11.5 días.

Polo que respecta ao programa de fomento da natalidade co cartón ChegOU -para adquisición de material para recentemente nados-, a Deputación de Ourense destinou neste período 400.000 euros (cantidade prevista para todo o ano 2020), con 394 solicitudes presentadas a data de 2 de maio, sendo o tempo medio desde que se solicita o cartón ata que se envía ao usuario de 45,4 días. En cinco anos, máis de 5.600 familias ourensás beneficiáronse desta medida, que ten unha especial relevancia nestes momentos de crise sanitaria, no que as iniciativas da Deputación centran a súa estratexia na saúde e o benestar social e económico, explica Manuel Baltar.

Entidades sociais

En canto a entidades sociais, a Deputación incrementou de 300.000 euros (previstos para todo 2020) a 600.000 euros neste período de crise, o orzamento destinado a asociacións e colectivos do ámbito social da provincia. O obxectivo destas axudas é potenciar as actividades relacionadas coa atención urxente ou as que estean relacionadas ou derivadas da crise sanitaria do Covid-19, dada a excepcional situación e os prexuízos que está a ocasionar e as situacións de risco nas persoas socialmente máis vulnerables, quen precisan dunha resposta rápida e adecuada por parte das institucións en forma de medidas paliativas dos efectos negativos desta crise.

?Consideramos especialmente necesaria a colaboración coas entidades privadas sen ánimo de lucro dedicadas á asistencia social, entidades que están directamente en contacto coas persoas afectadas e que dispoñen xa de redes de atención ás persoas vulnerables, así como de mecanismos áxiles de resposta dinámica fronte ás demandas de asistencia social que se van presentando?, considera Manuel Baltar.

E en canto ao programa de Termalismo solidario -unha iniciativa pioneira en España, dirixida a persoal sanitario e das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado para que poidan recuperarse nun balneario ao termo da crise sanitaria-, o orzamento incrementouse de 90.000 a 120.000 euros. En canto ao operativo e organización, durante a semana pasada mantivéronse contactos cos balnearios para estudar a posible data de reapertura dos establecementos termais e planificar a estratexia respecto diso. O programa consiste en subvencionar en balnearios da provincia de Ourense programas de estancias e tratamentos para persoal sanitario e das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

?Este programa ten como finalidade que as persoas que o están dando todo nestes momentos, poidan, unha vez terminada a pandemia, gozar dun saudable descanso e recuperarse física e psicoloxicamente nas instalacións balnearias da provincia de Ourense, afirma o presidente Baltar, impulsor desta iniciativa.