O Carballiño retomará a súa feira o vindeiro 16 deste mes

O CARBALIÑO RETOMARÁ A SÚA FEIRA HABITUAL O VINDEIRO 16 DESTE MES. A XUNTA PERMITE XA A CELEBRACIÓN DOS MERCADOS LOCALES PARA A VENTA EXCLUSIVA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CON REDUCCIÓN DE AFOROS E POSTOS

En calquera caso, a última decisión corresponderalle aos concellos, posto que a celebración destas feiras é competencia municipal.

AVANTAR ACTIVIDADES

VIDEO


Así, os mercados locais só poderán vender produtos agroalimentarios e os postos deberán cumprir unha serie de normas para que non supoña ningún risco para a saúde. Deberase garantir unha limitación ao 25% dos postos habituais e unha afluencia inferior a un terzo do aforo habitual. Con todo, poderase aumentar a superficie habilitada.
Deste xeito, os postos deberán atoparse separados por unha vía de tránsito e cunha distancia mínima entre eles de 6 metros, permitíndose unha separación mínima de 4 metros entre os laterais.
Dentro dun mesmo posto as persoas vendedoras deberán gardar entre si unha distancia mínima de 2 metros.


Será indispensable o uso de luvas para tocar os produtos en venda e recoméndase contar con dispensadores de xel desinfectante.

Como nos decía Rosa Fuentes, o concello traballa nesta nova organización da feria, resolvendo dúbidas a todos os participantes