CH Miño-Sil e Concello O Barco de Valdeorras (Ourense) investirán 280.000€ en mellorar a capacidade de desaugadoiro do Regueiro de Forcadela

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

“Estamos ante unha actuación moi demandada polos veciños que ven como as súas leiras e mesmo os sotos e baixos das súas vivendas resultan afectadas por desbordamentos recorrentes” explicou Quiroga
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil achegará o 70% do investimento e o Concello o 30% restante

José Antonio Quiroga, presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ( CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e o alcalde do Barco de Valdeorras (Ourense), Alfredo García, rubricaron esta mañá o Convenio de colaboración para levar a cabo as obras contempladas no “Proxecto de mellora da capacidade de desaugadoiro e recuperación do dominio público hidráulico no Regueiro de Forcadela, no Barco de Valdeorras (Ourense)”.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Problemática
O Regueiro de Forcadela, cunha conca de 4,72 km2, conflúe no arroio Cigüeño, afluente do Sil pola súa marxe dereita, no Barco de Valdeorras (Ourense). Antes de entrar no núcleo urbano do Barco, devandito leito está canalizado nun tramo duns cincuenta metros que discorre por unha obra de paso inferior da estrada N-120.
Na saída deste paso inferior a canalización dá un crebo brusco á esquerda para continuar en condución enterrada durante uns 40 m máis. Este crebo supón un obstáculo á corrente e produce desbordamentos da canle cara ao vial da obra de paso inferior que despois desagua cara á Travesía de Veigadecabo, afectando as propiedades lindeiras e nalgúns casos a vivendas ocupadas.

O novo proxecto
O obxectivo da actuación recollerase no proxecto, en redacción, de “Mellora da capacidade de desaugadoiro e recuperación do dominio público hidráulico no Regueiro de Forcadela, no Barco de Valdeorras (Ourense), a través do que se demolerá a estrutura que cobre o tramo de leito que actualmente discorre tapado e procederase á súa restauración como tramo ao descuberto.
Así mesmo, executarase unha obra de paso sobre o arroio en leste mesmo punto para dar continuidade ao tráfico rodado e acceso ao lavadoiro. Estas actuacións completaranse cunha limpeza do leito e marxes do tramo do arroio situado inmediatamente augas abaixo desta zona.
A CHMS será a encargada da redacción do proxecto, así como da licitación, adxudicación e xestión dos contratos da obra, servizos e calquera outros necesarios para a execución das actuacións contidas no Convenio, pola súa banda, o Concello do Barco asumirá a explotación, mantemento e conservación das actuacións executadas, unha vez tramitado o oportuno expediente de mutación demanial, ao amparo do disposto na Lei 33/2003, de Patrimonio das Administracións Públicas.
O investimento total estímase en 280.000 € e a achega dos cofinanciadores será de 196.000€, pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, o que supón o 70% do investimento; e o Concello do Barco asumirá o 30% restante, por importe de 84.000€.