O prazo para solicitar postos na Praza de Abastos de Ribadavia segue aberto

(13 mayo, remata 3 xuño) A Xunta de Goberno Local do Concello de Ribadavia, na sesión do 4 de maio aprobou o prego de cláusulas administrativas reguladoras do concurso público para a concesión dos postos da praza de abastos: planta baixa postos 10, 14, 15 e 16. Os pregos quedan expostos na páxina web do concello e a disposición dos interesados nas dependencias do concello. O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles tral publicación no BOP e remata o 3 de xuño.

VIDEO

AVANTAR ACTIVIDADES