Ribeiro en Común reclama unha homenaxe a Luís Brage, insigne musico galego director da Lira de Ribadavia nos anos da República.

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Pedimos a Declaración de fillo predilecto, a título póstumo.

O Concello debemos promocionar e impulsar accións de homenaxe, difusión e memoria histórica desta figura insigne.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Luís R. Brage Villar foi protagonista da música galega das primeiras décadas do século XX, destacando en moitos dos seus formatos: orfeóns, orquestras, ou bandas. Sendo a súa etapa en Ribadavia, do 1929 ao 1936 das máis proliferas.

Unha publicación do Consello da Cultura Galega, que asina o musicólogo David Ferreiro, volve chamar a atención sobre esta importante figura que supuxo Brage na música e cultura galega, insigne figura e legado que foi ocultado como represalia política tras o golpe de estado de 1936.

Representacións líricas, os bailes no Club Artístico, o Entroido, e sobre todo o seu traballo como director de La Lira de Ribadavia, fan de Brage unha figura inmortal na historia de Ribadavia, memoria e sentimento que aínda se conserva con especial aprecio e respecto no pobo ribadaviense quen non esquece a Brage a pesar dos anos.

Parte do que hoxe é Ribadavia e do que foi nas últimas décadas debese tamén á semente prolifera e vizosa que deixou Brage en Ribadavia e na súa cultura cívica e popular. Por iso o noso Concello debe render homenaxe ao seu legado e o da súa figura con un novo recoñecemento, xusto agora que ven de ver a luz unha Publicación do Consello da Cultura Galega asinada polo musicólogo David Ferreiro sobre a vida e obra de Luís R. Brage Villar.

Xusto é recoñecer os tributos que esta figura xa tivo en Ribadavia, e a mellor homenaxe que se pode facer a un músico como foi o traballo realizado con brillantez e moito agarimo pola Banda La Lira en novembro do 2015 coa interpretación de ” Follas novas, rapsodia galega de Luís Rafael Brage Villar”, con edición e revisión tamén de David Ferreiro Carballo.  https://www.youtube.com/watch?v=GkCN9Iu58cY

Porque a Figura de Brage sobarda os límites de Ribadavia e da música, pois Brage foi tamén un activista cultural e intelectual comprometido co seu tempo e a súa terra, o que lle significaría co golpe de estado de 1936 duras represalias con condena a morte que sería conmutada por unha pena de 30 anos de cárcere ,dos que finalmente cumpriría só tres pero acompañado do ostracismo do réxime totalitario.

A obra de David Ferreiro sobre Brage está dispoñible no Consello da Cultura Galega:

Como a principal institución de Ribadavia o Concello debemos promocionar e impulsar accións de homenaxe, difusión e memoria.

Ribeiro en Común propón:

1º. Que o Concello de Ribadavia realice homenaxe á figura de Luís Brage Villar. En colaboración con outras entidades como o Museo Etnolóxico e a Banda A Lira de Ribadavia, entre outras.

– Xornadas de Difusión.

– Placa comemorativa e lle outorgue o seu nome a unha rúa da nosa vila, coa que teña relación directa.

– Divulgación da súa obra e patrimonio.

2º. Que o Concello de Ribadavia declare fillo adoptivo, a titulo póstumo, a Luís Brage.