A Deputación comeza a retomar a normalidade e deixa sen efecto o protocolo do COVID-19

Minuto de silencio dos traballadores da Deputación Ourense polos mortos da pendemia do Covid. Asiste Manuel Baltar (Presidente Deputación Ourense) acompañado por políticos e traballadores da Institución.

A Deputación comeza a retomar a normalidade na fase de desescalada da pandemia e deixa sen efecto o protocolo de medidas preventivas do COVID-19 no sector público provincial, cuxas primeiras accións se adoptaron o 14 de marzo. Ao devandito protocolo incorporáronse sucesivas modificacións, en función da evolución da crise, e xa co inicio da desescalada deixáronse sen efecto os apartados referidos á apertura ao público dos centros provinciais e as medidas en materia de recursos humanos.

FESTAS EN RIBADAVIA

Actualmente, tras a entrada en vigor do Real Decreto 537/2020, do 22 de maio, que deixou sen efecto a suspensión de prazos administrativos desde o 1 de xuño, perde o seu obxecto o apartado do protocolo relativo á paralización dos prazos nos procedementos administrativos, e tamén o referido á suspensión das sesións dos órganos colexiados, ao manterse por videoconferencia ou mediante aforamento reducido o funcionamento destes órganos durante abril e maio, e no caso da xunta de goberno en marzo.

Por iso, segundo consta na resolución asinada polo presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, déixase sen efecto o protocolo (publicado no BOP de 17 de abril de 2020), excepto no relativo á Comisión de seguimento do COVID-19 no sector público provincial, que manterá o seu funcionamento, polo menos, até o final de estado de alarma.

Por outra banda, o presidente Baltar asinou outra resolución na que se fai constar que a institución provincial ofrecerá aos seus traballadores a posibilidade de realizar o test serológicos do coronavirus. A resolución considera o informe da xefa do Negociado de Saúde Laboral, relativo á necesidade de contratar a subministración de test serológicos para catalogar á Deputación de Ourense libre de pandemia do SARS-Covid-2 (COVID-19).

Devandito informe sinala que se dan diferentes situacións laborais e nalgúns casos, desprazamentos por todo o espazo xeográfico provincial, e que a realización dun estudo de cribado serológico resulta útil para detectar aos traballadores que pasaron a infección e o estado inmunológico do persoal. Os resultados do estudo contribuirán a reforzar a estratexia de protección fronte ao COVID-19 a nivel de cada traballador, así como a elaboración do mapa epidemiolóxico na Deputación. Devanditos datos serán transferidos á Xunta para incluír no mapa epidemiolóxico de Galicia en canto a esta pandemia.