Nota de prensa do concello sobre a apertura dos parques infantís

IES CHAMOSO LAMAS

O CONCELLO ABRIRÁ OS PARQUES INFANTÍS CANDO SE PODA GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS SANITARIAS PARA O SEU USO DUN XEITO SEGURO.

Ante a publicación no DOG do sábado pasado dalgunhas das condicións sanitarias para a apertura dos parques infantís, o concello do Carballiño informa que os abrirá cando se podan garantir estas condicións sanitarias, e tendo sempre en conta a preponderancia da normativa relativa ao aforo, desinfección e dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade viricida, sobre calquera outra consideración que puidera poñer en perigo a seguridade dos nenos e nenas e das súas familias fronte ao coronavirus.

HIPER MASIDE

VIDEO

Desde xeito, o concello anuncia que a apertura realizarase unha vez que se poidan asumir todas as esixencias especificadas para este tipo de instalacións, pois é preciso delimitar e controlar o aforo permitido (unha persoa por cada catro metros cadrados de espazo), así como desinfectar cada día (unha desinfección diaria dos xogos e o espazo) e contar con dispensadores de  xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade viricida (ou dunha solución xabonosa no caso de espazos para menores de dous anos de idade).

Todo esto supón, ademáis dun problema de organización, un custe importante, que é preciso valorar e contratar, pois non pode ser asumido directamente por persoal do concello, nin se pode levar a cabo dun día para outro, e hai que facelo cumprindo estrictamente os procedementos de contratación das administracións públicas, como é o caso dun concello.

 En todo caso, o concello traballa na avaliación destas medidas co obxectivo de que se podan abrir os parques infantis cando haxa a seguridade do seu cumprimento.