Fotos da parcelación das piscinas municipais do Carballiño

As piscinas municipais comezan a tempada de verán mañá, sábado, 20 de xuño, e o farán cun control de aforo para garantir as medidas de separación e seguridade. Para isto, o césped estará delimitado en cuadrículas, co obxectivo de que os usuarios podan dispoñer de espazos acotados coa debida separación para evitar posibles contaxios