Subvencións a Centros Comerciais Abertos e Prazas de Abastos

Hoxe sae publicado no DOG a Orde que regula as Subvencións a Centros Comerciais Abertos e Prazas de Abastos

ORDE do 5 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento CO300A).

AVANTAR ACTIVIDADES

ARQUIVO co DOG