A CHMS expón ao Comité de Autoridades Competentes o informe dos mapas de perigosidad

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, reuniu aos membros do Comité de Autoridades Competentes (CAC), Órganos Colexiado de Goberno e Participación que ten entre outras funcións, a de favorecer a cooperación no exercicio das competencias relacionadas coa protección das augas que ostenten as distintas Administracións Públicas no seo da respectiva demarcación hidrográfica. Jose Antonio Quiroga presidiu o encontro virtual no que estivo acompañado pola directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, e polo xefe da Sección de Xestión Ambiental, Jorge Alperi, das Administracións Autonómicas de Galicia e Asturias, respectivamente; ademais de persoal da CHMS, Comisario Adxunto, Alberto de Anta, Xefe da Oficina de Planificación Hidrológica, Carlos G. Ruiz do Portal, e Secretario Xeral, Manuel G. Torres. Mapas de perigo e risco de inundación (ARPSI,s) Alberto de Anta informou do resultado dos traballos, 107km de mapas de perigo e risco de inundación novos, dos cales 25km correspóndense con tramos de ampliación de ARPSI -Área de risco potencial significativo de inundación-, xa determinadas no primeiro ciclo, e 82km correspóndense con tramos fluviais de novas ARPSI definidas no segundo ciclo, resultando un total de 597,40km e os seus mapas.

O obxectivo deste estudo é detectar as áreas de risco para mellorar o coñecemento da conca e minimizar os efectos negativos das inundacións sobre a poboación, as actividades económicas, as infraestruturas, o medio ambiente e o patrimonio cultural, matizou Quiroga. Estes novos mapas de perigo e riscos de inundación foron sometidos ao preceptivo trámite de consulta pública, e unha vez finalizado, no que se recibiron 11 alegacións, e agora sométense ao informe do Comité de Autoridades Competentes, como paso previo á súa apropiación definitiva e a súa integración no Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables e no Rexistro Central de Cartografía oficial do Sistema Cartográfico Nacional explicou o presidente. Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) O xefe da Oficina de Planificación Hidrológica explicou que desde o pasado 24 de xaneiro de 2020 atópase en consulta pública o esquema provisional de temas importantes (EpTI) da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil do ciclo de planificación hidrológica 2021-2027 que finalizaría o 24 de xullo de 2020 e foi prorrogado até o 30 de outubro como consecuencia do estado de alarma. O EpTI é a segunda do tres etapas do novo plan hidrológico e contén a descrición e valoración dos principais problemas actuais e previsibles da demarcación relacionados coa auga e as posibles alternativas de actuación para solucionalos

AVANTAR ACTIVIDADES

Durante o estado de alarma, desde a CHMS e desde o MITERD, realizáronse distintas actividades participativas a través de medios telemáticos e levou a cabo unha programación para o próximos catro meses, co fin de obter o máximo consenso nas solucións que se recollan no documento que final tras a consulta pública. O documento exposto consta de 16 temas importantes divididos en catro bloques: cumprimento de obxectivos ambientais, atención das demandas e racionalidade do uso, seguridade fronte a fenómenos meteorolóxicos extremos e coñecemento e gobernanza. No encontro de hoxe tamén insistimos na obrigación de mellorar a coordinación entre as distintas administracións públicas con competencias en materias relacionadas coa xestión das nosas masas de auga (medio ambiente, agricultura, gandaría, urbanismo, abastecemento, saneamento, depuración, restauración, industria, minería e enerxía) e na obrigación de que todas asuman as súas competencias e executen as actuacións necesarias para o logro do bo estado das mesmas , concluíu Quiroga.