A Confederación hidrográfica contratou un voo Lidar

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, adxudicou a contratación dos servizos para a realización dun voo LIDAR que permitirá a obtención de información altimétrica no ámbito da Demarcación Hidrográfica Internacional do Miño-Sil.

Esta actuación encádrase dentro no Proxecto RISC-ML, do programa operativo de cooperación transfronteiriza España-Portugal 2014-2020, no que participa como socio principal xunto á Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e as Universidades de Vigo e O Porto.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

O obxectivo é, por unha banda, completar toda a cartografía e hidrografía da Demarcación Internacional e, por outra, conseguir unha mellor delimitación de todas as canles da conca internacional dos ríos Miño e Limia, co ánimo de favorecer e facilitar a xestión da CHMS e do organismo homólogo portugués.

Os traballos foron adxudicados por 70.785 euros e o prazo de execución é de seis meses. A dirección técnica e o control da calidade dos traballos levarán a cabo coa colaboración do Instituto Xeográfico Nacional (IGN).

O proxecto
O ámbito espacial para a realización do voo LIDAR estenderase á área correspondente da demarcación hidrográfica do Miño-Sil que aínda non dispón dun modelo dixital de elevacións a unha resolución de 2 x 2 metros (o actual ten unha resolución de 25 x 25 metros) e que se atopa situada en gran medida dentro da parte portuguesa da demarcación.

A superficie sobre a que será necesario realizar o voo será de 1.969,93 Km2 dun total de 19.551,91 Km2, é dicir, o 10,07 % da superficie da demarcación internacional.

O LIDAR (de Lixeiro Detection and Ranging) é unha técnica de teledetección óptica que utiliza a luz de láser para obter unha mostra densa de medicións de gran precisión da superficie da terra. A partir destes datos elaborarase un Modelo Dixital de Elevacións que permitirá a produción dunha cartografía cuns estándares comúns a ambos os dous lados da fronteira, que posibilitará a obtención de toda a información hidrológica relevante para a xestión do conxunto da conca dunha forma coordinada e encamiñada á xestión conxunta a de os recursos hídricos.