A Confederación do Miño-Sil reconstrúe o Ponton de O Briñal sobre o río Arnoia en Allariz (Ourense)

IES CHAMOSO LAMAS

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, executa as obras de reconstrución da Pontella de Ou Briñal sobre o río Arnoia en Allariz. É importante lembrar que a CHMS colabora cos gobernos municipais cando así o solicitan e sempre que non dispoñan de medios propios, aínda que, segundo o artigo 126.bis do RDPH é obrigación do titular da ponte eliminar os obstáculos ou tapóns que xere a propia infraestrutura e que poidan pór o perigo a súa estabilidade, como é o caso. En aras desa colaboración e unha vez solicitado o permiso da DX Patrimonio, requisito necesario para a súa execución, as obras comezaron a semana pasada, en canto o nivel das augas permitiu traballar con seguridade dentro da canle. O investimento necesario será sufragado pola CHMS e ascende a 26.929 euros; unha vez finalizadas as actuacións, será o Concello o encargado do seu mantemento e conservación, tal e como lle corresponde