Critican o estado do acceso ó local social da asociación veciñal de Partovia

A asociación publicou unas súas redes sociais as imaxes de cómo se atopa a estrada de acceso ó local social e ó pobo do Covelo. Aseguran que se debe a unha obra no alcantarillado, que asegura que non se fixo como debería. Piden responsabilidades para arranxar esta situación.