A Deputación de Ourense aproba a súa adhesión á declaración da FEMP con motivo do Día das Mulleres Rurais

Videoconferencia da Xunta de Goberno da Deputación Ourense. Asisiten:Manuel Baltar (Presidente Deputación); Rosendo Fernández (VicePresidente 1º); Armando Ojea Bouzo (VicePresidente 2º); Placido Álvarez Dobaño (VicePresidente 3º); Jorge Pumar (Deputado PPOU); Luz Doporto Real (Deputado PPOU); Cesar Fernández Gil (Deputado PPOU); Pablo Pérez Pérez (Deputado PPOU); Mónica Legaspi (Interventora Deputación Ourense) e Juan Marquina (Secretario Deputación Ourense).

A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense, reunida por videoconferencia baixo a presidencia de Manuel Baltar, aprobou hoxe a adhesión á declaración institucional que a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), fará pública o próximo xoves, 15 de outubro, con motivo do Día Internacional das Mulleres Rurais. Unha adhesión que reafirma o compromiso do goberno provincial coas mulleres que viven e levan a cabo a súa actividade profesional nas zonas rurais, como principais aliadas do desenvolvemento social e económico destas áreas.

Na orde do día da Xunta de Goberno tamén figuraban outros asuntos, entre eles unha modificación do Plan de Cooperación ás obras e servizos municipais do Concello de Calvos de Randín, cuxo goberno local solicitou a anulación dunha obra prevista inicialmente no plan, a rehabilitación dunha reitoral para centro de día, co fin de acollerse á modificación da base 9ª do Plan Provincial sobre o réxime especial para os concellos a causa da pandemia, o que suporá o ingreso nas arcas municipais dos 51.000 euros que para cada concello da provincia aporta a Deputación neste plan, sendo destinados ao desenvolvemento de medidas contra a Covid-19.

Na sesión de hoxe tamén se aprobaron senllas subvencións, a primeira delas por un importe de 14.000 euros para o Concello da Gudiña con destino á reforma e adaptación dunha nave para a maquinaria dos Grupos de Emerxencia Supramunicipal (GES). A segunda subvención ten como destinataria á Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria do Ribeiro, que recibirá 20.000 euros en concepto de axuda para gastos de funcionamento.

PUBLICIDADE ELECTORAL