Proxecto Piñor+Igualdade: certame de contos infantil “A Igualdade non é ningún conto”

Con motivo do vindeiro 25 de Novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia de Xénero, dende o Concello de Piñor presentamos o proxecto PIÑOR+IGUALDADE, financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade e o Ministerio da Presidencia, relacións coas cortes e igualdade. Consiste no CERTAME DE CONTOS INFANTIL  “A IGUALDADE NON É NINGÚN CONTO”, no que poderán participar nenos e nenas do Concello de Piñor de entre 9 a 17 anos. Para elo, deberase presentar unha obra en formato dixital ou en papel, cumprindo cos requisitos establecidos nas bases que rexen o concurso:

-BASES-

AVANTAR ACTIVIDADES
 • Poderán concurrir ó Concurso de Contos, todol@s nen@s e xóvenes empadroad@s no Concello de Piñor, con obras orixinais e inéditas que non fosen premiadas, nin publicadas con anterioridade. O/A Autor/a responderá da autoría da mesma, así como de non ser copia nin modificación de obra allea.
 • Categorías:
 • INFANTIL : de 9 a 13  anos.
 • XUVENIL:  de 14 a 17 anos.
 • Poderán presentar unha obra  por participante, preferentemente en galego, podendo ir acompañada de ilustracións. A temática do conto debe contemplar algunha das seguintes:
 • As desigualdades existentes entre mulleres e homes nos distintos 
  ámbitos: social, laboral, familiar, etc)
 • Aportacións de mulleres relevantes da historia galega, en sectores 
  como a ciencia, a literatura, pintura, a economía…
 •  Corresponsabilidade e reparto de tarefas como principios que 
  fomentan a autonomía persoal, a igualdade….
 •  A linguaxe no sexista.
 •  A tolerancia cero á Violencia de Xénero.
 •  O emprego da imaxe feminina nos medios de comunicación e nas 
  campañas publicitarias
 • A relación de respecto e igualdade entre nenas e menos
 •  A participación activa da muller na vida política, social, cultural 
  e económica, cos mesmos dereitos que os homes.
 • Os contos presentaranse en formato folio a4, a dobre cara, ben en formato dixital ou a man. Deberá ter un título na portada e un pequeno resumo na contraportada. Pode levar ilustracións en branco e negro e/ou a toda cor. O conto terá unha extensión máxima de 12 páxinas e mínima de 5.
 • O prazo de presentación será ata o 23 de novembro de 2020, inclusive.

Para presentación en formato dixital no mail: info@serviturcea.es

En formato papel; na casa do Concello nun sobre pechado, e no interior os datos do/da participante: nome e apelidos, idade, dirección postal el teléfono.

 • O/A autor/a, cederá os dereitos da publicación ó Concello de Piñor, se resulta premiado/a.
 • XURADO:

Estará composto por un representante  Político do Concello, un representante de Servizos Sociais, e unha  Técnica responsable da implementación da acción; elixirase un deles de cada modalidade, tendo en conta: Orixinalidade, capacidade da historia 
para sensibilizar sobre os principios da igualdade, calidade das 
ilustracións, plantexamento da temática dentro do conto, dominio da 
linguaxe e corrección ortográfica.

 1. Agasallos: Os dous contos que obteñan maior puntuación de cada modalidade, obterán como agasallo unha Tablet de última xeración con teclado e rato,  que permita a teleformación no rural; ambas obras serán  publicadas e impresas cunha tirada, que se fará chegar a cada familia con menores do Concello, e tamén en formato electrónico na web municipal para a súa difusión, (incluirá un apartado de pautas xerais  de coeducación para as familias, e outro de estereotipos de xénero desmitificados).

Así mesmo, farase un evento virtual cunha presentación das obras gañadoras, no que @s autores por medio dun directo contarán como idearon o conto, o porqué da temática elexida así como as ilustracións aportadas, e a mensaxe que queren transmitir co mesmo. Abrirase tamén entre tódolos participantes un debate e rolda 
de preguntas. O acto remátará co lectura dos Contos. Tendo en conta a situación de alerta sanitaria por mor do COVID19, o traballo e o compromiso na loita contra a violencia de xénero debe continuar, aínda que mudando na metodoloxía das actuacións, adaptándonos con elo ás medidas para frear a pandemia que estamos a padecer.  PIÑOR+IGUALDADE 2020 é un proxecto co cal o Concello de Piñor pretende chegar á infancia e familias do municipio, sen para elo forzar o contacto social presencial, levándolle nós a mensaxe a cada casa, a cada fogar