O delegado do Goberno informa da concesión de máis de 133.000 euros a Monterrei e Cualedro

IES CHAMOSO LAMAS

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, informou hoxe da concesión de 133.694,65 euros aos concellos de Monterrei e Cualedro (Ourense) polos danos dos fenómenos meteorolóxicos ocorridos en xullo de 2019. Así o recolle a resolución do secretario de Estado de Política Territorial e Función Pública, Francisco Hernández Spínola, publicada hoxe no Boletín Oficial do Estado (BOE), pola que se acorda a asignación das subvencións previstas no artigo 9 da Real Decreto-lei 11/2019, do 20 de setembro, para adoptar medidas urxentes para paliar danos causados por temporais e situacións catastróficas. Tal e como subliñou a ministra de Política Territorial e Función Pública, Carolina Darias, o Goberno de España está coa cidadanía e as entidades locais, non só cando suceden as catástrofes, senón tamén outorgando subvencións para reparar os danos producidos en infraestruturas municipais por estes sucesos que, como os temporais, “cada vez son máis frecuentes” no noso país. “O Goberno de España está coa cidadanía pero tamén coas entidades locais do país; Deputacións, Concellos, Consells e Cabidos insulares”, fixo fincapé a ministra. As axudas corresponden á convocatoria do 25 de maio publicada no BOE do pasado 2 de xuño, polas seguintes catástrofes en distintos territorios: na provincia de Toledo, así como a Comunidad de Madrid, como consecuencia dos incendios forestais acaecidos entre os días 26 e 28 do mes de xuño de 2019; e na Comunidade Foral de Navarra, polas inundacións padecidas o día 8 de xullo de 2019. Do mesmo, recóllese os danos na provincia de Ourense, pola tormenta de saraiba e inundacións rexistradas o día 8 de xullo de 2019; a Comunidad de Madrid, as provincias de Zaragoza e Cáceres, a Comunidade Autónoma da Rioxa, as provincias de Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Alacante, Castelló, Valencia, Sevilla e Málaga, a Comunidade Autónoma da Región de Murcia e a Comunidade Autónoma de Illes Balears, como consecuencia dos episodios de fortes choivas ocorridos os días 25, 26 e 27 do mes de agosto de 2019, cando unha Depresión Illada en Niveis Altos (DANA) percorreu de oeste a leste a península e Illes Balears. Tamén, os danos producidos na illa de Gran Canaria, polos gravísimos incendios forestais declarados entre os días 10 e 17 do mes de agosto de 2019; e os das provincias de Albacete, Alacante, Valencia, Almería, Málaga e Selecta, a Comunidade Autónoma da Región de Murcia, a Comunidade Autónoma de Illes Balears e a Comunidad de Madrid, polos graves sucesos causados por unha DANA os días 12 a 16 do mes de setembro de 2019. O Goberno de España concede 47,8 millóns a entidades locais de 13 comunidades autónomas polos danos causados por temporais, incendios e outras catástrofes sucedidas entre xuño e setembro de 2019. Trámites seguidos O BOE do 2 de xuño de 2020 publicou o extracto da Resolución do 25 de maio de 2020, da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública, que aprobaba a convocatoria das subvencións previstas no artigo 9 da Real Decreto-lei 11/2019, do 20 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados por temporais e outras situacións catastróficas. As subvencións teñen como finalidade a execución de obras de reparación ou restitución de infraestruturas, equipamentos e instalacións e servizos de titularidade municipal e das mancomunidades danadas por catástrofes naturais, así como redes viarias das deputacións provinciais, cabidos, consellos insulares e comunidades autónomas uniprovinciales. Concluído o prazo de presentación de solicitudes, as subdelegacións ou Delegacións do Goberno comprobaron os requisitos e remitiron á Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, a relación de proxectos e as súas contías susceptibles de obter financiamento. Unha vez determinados os proxectos susceptibles de obter financiamento, o Ministerio de Facenda emitiu informe favorable nos supostos a que se refire a disposición adicional primeira da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018. Así mesmo, de conformidade co previsto na Lei 38/2003, Xeneral de Subvencións, o Consello de Ministros do 3 de novembro de 2020, autorizou a concesión de subvencións por contía superior a 12 millóns de euros. Culminada, por tanto, toda a tramitación do procedemento de asignación, publícase hoxe a Resolución da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública para a concesión das subvencións.