Para o BNG, a falta de previsión e protocolos compromete un servizo básico como é o dos bombeiros

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Desde o Grupo Municipal do BNG no Concello de Ourense, denuncian a situación de precariedade e falta de organización nun dos servizos básicos do concello

 Vimos de coñecer nas últimas datas que un dos bombeiros do corpo do Concello de Ourense non está acudindo ao traballo por ser un contacto estreito dun positivo en COVID-19 tal e como lle comunicou o SERGAS. Este feito fixo que ata catro compañeiros do mesmo turno estén tamén illados ao ser contactos estreitos deste.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Para o BNG esta situación deixa á vista unha vez máis os problemas estructurais que existen no Corpo de Bombeiros do Concello de Ourense, onde, a improvisación e a falta de protocolos específicos, latran o servizo, situándoo nunha posición moi complexa de producírense máis casos.

Desde o BNG denuncian que ante a corentena que deben gardar ata un total de 7 bombeiros pertencentes ao mesmo turno, o que se pretende é cubrilos con persoal pertencente a outro, rompendo polo tanto os grupos burbulla cuxo obxectivo é precisamente tentar evitar o contacto e polo tanto os posibles contaxios entre turnos distintos.

Como ben afirman os nacionalistas, se misturamos persoal de diferentes turnos estamos a incrementar notablemente as posibilidades de contaxio, consecuencia do cal, os citados turnos quedarían aínda máis minguados de persoal.

O Grupo Municipal do BNG quere por de manifesto que estamos ante unha situación insostible e lonxana no tempo, concretamente desde hai sete meses, momento no cal se tería que ter establecido un protocolo claro e concreto, tendo en conta ademáis as particularidades dun servizo tan complexo como é o de Bombeiros.

É preciso establecer un protocolo minucioso xa que, como ben afirman desde o BNG, estanse pondo parches a un problema estructural. A falta de organización, de planificación, de protocolos e de medios tanto materiais como persoais, lastran, a ollos do BNG, un servizo básico no que non se poden escatimar nin esforzos nin recursos.

Por todo iso, anuncian os nacionalistas, continuarán nas vindeiras semanas traballando para tentar paliar a grave situación na que se atopa o Corpo de Bombeiros do Concello de Ourense e que por desgraza, súmase á situación na que se atopan a meirande parte dos servizos do Concello.