Emigración facilita información sobre a súa orixe familiar a 2.300 galegos do exterior

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

A Secretaría Xeral, en colaboración coas cinco dioceses galegas, foron quen de dar resposta as diferentes peticións de partidas de nacemento, bautismais, matrimonios ou defuncións

Case 2.300 galegos do exterior solicitaron documentación no último ano sobre a súa orixe familiar, ben a través da Secretaría Xeral da Emigración ou ben a través das cinco dioceses galegas coas que este departamento ten asinado un acordo de colaboración para este fin.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Deste xeito, tanto o departamento autonómico como as cinco entidades eclesiásticas recollen as demandas dos diferentes certificados relacionados con partidas de nacementos, bautismais, matrimonio e defuncións dentro do seu ámbito competencial de coordinación de asistencia e apoio ás persoas emigrantes galegas e os seus descendentes.

“É certo que houbo anos de moitas máis solicitudes, pero seguimos a ter, como se desprende da cifra de 2020, unha importante demanda de información sobre os orixes e antepasados dos nosos galegos do exterior”, explicou o secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda. “Moitos deles queren saber se aínda lles quedan familiares en Galicia, e en moitos casos, necesitan esa información para poder realizar diversos trámites nos seus países e comunidades autónomas de residencia. Nós, dende a Secretaría Xeral, tramitamos todas as solicitudes que nos chegan a través directamente das nosas oficinas ou a través das nosas redes on line”.

A maioría das solicitudes dos emigrantes do exterior proceden de Cuba, nun elevado porcentaxe, seguidos por Arxentina, Estados Unidos e Brasil.