Centenario da concesión do título de Villa a Dacón

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

O colaborador de Badal Novas Luis Sobrado mandanos esta colaboración sobre o Centenario da concesión do título de Villa a Dacón


O día 8 de marzo do ano 1921, La Gaceta de Madrid –antecesora do actual Boletín Oficial del Estado- publicaba na súa portada o anuncio do Ministerio de la Gobernación,  dun decreto concediendo el titulo de Villa al pueblo de Dacón, provincia de Orense”.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Xa no seu interior, na páxina 860, o rei Alfonso XIII, asinaba o mencionado decreto conxuntamente co, daquela ministro da Gobernación, Gabino Bugallal dando validez legal a tan importante distinción.

Bugallal, natural de Ponteareas e avogado de profesión, era ademais deputado por Ourense, concretamente pola demarcación de Bande polo Partido Conservador, e un dos grandes apoios do caciquismo ourensán.

Dacón, unha vila puxante, económica e socialmente falando, cunha moi importante actividade mercantil centrada no tráfico de xamóns, cornello e ovos, cunha sociedade cultural e recreativa chamada Casino ou “Tertulia Recreativa” e outra coa que mantén unha certa rivalidade co nome de “Unión y Progreso”. Dacón acaba daquela de colocar, uns meses antes, a primeira pedra da súa nova igrexa e conta a nivel comarcal cun establecemento especializado na tramitación de embarques para a, cada vez máis importante, emigración a América de onde chegan os poemas dun dos grandes escritores da emigración: Paco Luis Bernárdez, fillo desta vila. Tamén, poucos meses despois, inaugurará unha importante feira a celebrar os días 8 de cada mes. Por eses anos, mantén unha certa rivalidade política con Maside, chegando a trasladar o concello a Dacón para logo ser devolto á cabeceira municipal.