Manuel Baltar: “O compliance debe formar parte do ADN de todas as organizacións”

Ás 9.45 horas: Xornada de "Compliance e Gobernos Locais".- O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, inaugura a xornada de formación sobre "Compliance e Gobernos Locais" que se celebra por videoconferencia, organizada pola Deputación de Ourense e a Fundación Democracia e Goberno Local
II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, dixo hoxe no acto inaugural da xornada formativa de “ Compliance e gobernos locais”, celebrada por videoconferencia, que a transparencia e o goberno aberto “son materias que todas as administracións debemos potenciar a diario, e con elas o compliance –conxunto de procedementos e boas prácticas para o control legal das organizacións-, que definiu como “unha cuestión absolutamente básica; unha garantía de seguridade xurídica e que forma parte da xestión na Deputación de Ourense en cuestións que consideramos prioritarias como traballar cun plan de mandato, indicando desde o inicio todas as actuacións novas que desenvolveremos, citando incluso a hora, o día, o mes e o ano de posta en marcha”. Baltar afirma que “iso é transparencia e goberno aberto”, por iso é polo que valore como “de gran relevancia” esta xornada, organizada pola Deputación de Ourense e a Fundación Democracia e Goberno Local , que ten como tema central o compliance, “unha sesión formativa que contribúe a enriquecernos e permítennos estar á vangarda na regulación desta cuestión tan necesaria que formará parte desde este ano do ADN de todas as administracións”, expresa o presidente do goberno provincial, quen destacou o papel que desenvolve a Fundación Democracia e Goberno Local como “o think tank” máis importante do municipalismo español”. A xornada, que contou con preto dun centenar de participantes, estivo moderada por José Luis Moreno Torres, xerente da Fundación Democracia e Goberno Local. Participaron como relatores: Alfredo Galán, catedrático de Dereito Administrativo da Universidade de Barcelona; Francisco Caamaño, catedrático de Dereito Constitucional da Universidade da Coruña e exministro de Xustiza, quen disertou sobre “A aplicación do compliance ao sector público, con especial referencia aos Gobernos locais”; Jaime Pintos, consultor experto en contratación pública, quen abordou o tema ” Compliance nos procesos de contratación pública”; Concepción Campos, doutora en Dereito, quen falou de ” Compliance, Transparencia e Bo Goberno”, e Marta Rieda, profesora da UNIR, quen abordou o tema “Xestión e control de axudas públicas e subvencións a través de compliance”. Na súa intervención, Alfredo Galán subliñou a importancia deste seminario ao “consolidar as estreitas relacións de colaboración entre as deputacións”, e referiuse á orixe do compliance, que situou no sector privado, lanzando unha serie de preguntas aos relatores sobre a oportunidade e forma de aplicar os mecanismos do compliance no sector público. A este respecto, o primeiro dos relatores, Francisco Caamaño, sostivo que a pesar de todas as leis que regulan a actividade nas administracións públicas, o compliance “persegue xerar unha cultura, unha forma de facer as cousas, que forme parte da conciencia individual e onde as persoas compórtense dun modo que consideran xusto e non tanto porque o sinale a lei, normas que doutra banda non o cobren todo”. O segundo dos relatores, Jaime Pintos, abordou a aplicación das técnicas de bo goberno nos procesos de contratación pública, repasando os principais riscos de quebra do compliance que se poden dar nas diversas fases da contratación. Concepción Campos destacou que o compliance está estreitamente vinculado coa integridade, pero non só como un concepto xenérico, senón que tamén é medible pois “se non hai un bo goberno e unha boa administración haberá menos recursos para hospitais, escolas ou servizos de benestar, de aí a importancia do traballo preventivo nesta ferramenta”. Marta Rise pechou a quenda de exposicións subliñando que, como auditora, “o compliance xoga un papel esencial e supón un clarísimo avance na xestión e control das axudas públicas e subvencións”, identificando na súa intervención aquelas áreas desta actividade nas que máis risco existe para o incumprimento das normas.

PUBLICIDADE

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO