Podemos solicita o cambio de nome de dúas rúas para cumplir ca Lei de Memoria Histórica

Dende a formación local solicitan o cambio de nome de dúas rúas que enaltecen persoas ligadas á ditadura de Primo de Rivera e do réxime franquista, entre outras medidas. “O noso concello conta na actualidade co nome de dúas rúas que conmemoran persoeiros que foron claves na ditadura de Primo de Rivera e posteriormente : rúa Conde Vallellano e avenida Calvo Sotelo, a pesares da existencia dunha lei que recolle a súa retirada e substitución, a Lei de Memoria Histórica” comenta o voceiro local, Manuel Nogueira.

“Consideramos preciso realizar e facer cumprir a reforma da Lei da memoria histórica, en primeiro lugar, para atender as recomendacións do Consello de Europa e de Nacións Unidas de conformidade cos principios de verdade, xustiza, reparación e garantías de non repetición; en segundo lugar, consideramos necesario dotar á Lei da memoria histórica de mecanismos coercitivos e orzamentarios e non só a nivel do goberno central como xa se contempla nos orzamentos do estado para este ano 2021, onde se destinan 11, 3 millóns que garanten o seu cumprimento, e todo iso coa maior participación das vítimas e as súas representacións cívicas” engade Nogueira. “A nosa intención non é borrar a historia, senón reparala con verdade, memoria e xustiza. A sociedade ten unha gran responsabilidade colectiva coa historia para que non se volva a repetir. Por iso, sentímonos na obriga de pedir hoxe aquí unha cousa moi sinxela: que se cumpra a lei.

AVANTAR ACTIVIDADES

”Entendemos que o cambio debe partir da bondade da participación popular, polo que sería axeitado que o Concello de O Carballiño poña a nova nomenclatura aberta a un proceso de participación colectiva cidadá. Solicitan así:

1. Auditar o procedemento de eliminación das pegadas do Franquismo aínda vixentes no noso concello: 1.1. Proceder a substituír a nomenclatura das seguintes rúas: rúa Conde Vallellano e avenida Calvo Sotelo. 1.2. Proceder a substituír a nomenclatura dos seguintes centros de ensino: CEIP plurilingüe Calvo Sotelo .

2. Creación con carácter inmediato do Consello da Memoria Democrática de O Carballiño, coas garantías de seguridade que esixe o actual contexto, para poder facer cumprir o recollido na Lei de Memoria Histórica.

3. Divulgar o recordo e honrar a memoria de tódalas vítimas do franquismo e das vítimas do exilio, que loitaron contra o réxime dende outros estados, o 31 de outubro e 8 de maio, respectivamente. Como datas propostas polo Goberno Central.

4. Apertura dun proceso participativo cidadán, con precisión dos prazos que se establezan a tal fin, para a elección dos nomes que substituirán aqueles retirados.

5. Creación de unha partida orzamentaria específica consignada dentro da área de Cultura de este Concello para cubrir os custes sobrevidos das actuación que se solicitan.