Exposición pública do proxecto técnico de óbra “Humanización da rúa Casanova” en Leiro

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Publicase hoxe no BOP a seguinte resolución:

Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo lugar o día 26 de abril de 2021, o proxecto técnico da obra “Humanización da rúa Casanova”, redactado polo arquitecto don Óscar Menor Tesouro, cun orzamento de execución por contrata de 92.655,48 euros, exponse ao público na secretaría municipal durante o prazo de vinte días hábiles, para o seu exame e presentación de reclamacións.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

BOP