Adif saca a concurso o tratamento de plataformas en catro estacións do tramo Ourense-Monforte de Lemos

Adif aprobou a licitación do tratamento de plataformas e cruces entre plataformas en catro estacións do tramo Ourense-Monforte de Lemos da liña convencional Monforte de Lemos-Vigo, por un importe de 5.428.812,63 euros (IVE incluído).

As obras forman parte dos proxectos de modernización do tramo Ourense-Monforte de Lemos e mellorarán a fiabilidade das circulacións e dos usuarios.

AVANTAR ACTIVIDADES

O proxecto define as accións necesarias en plataformas, pasos inferiores e outras estruturas nas estacións e paradas de Barra do Miño, Os Peares, San Estevo do Sil e Canabal.

O obxectivo é adaptar as estacións aos requirimentos técnicos e de interoperabilidade da normativa vixente, especialmente en relación cos cruces de vías entre plataformas, mellorando as condicións de funcionamento da liña e mellorando a competitividade da rede ferroviaria galega.

Polo tanto, o ámbito de actuación limítase ás plataformas, cruces entre plataformas e accesos a elas cando se fan directamente desde a vía pública.

Este contrato forma parte das accións previstas por Adif para mellorar a protección dos cruces autorizados para o cruzamento de vías ao mesmo nivel en estacións de pasaxeiros e outros ambientes.

Estas accións contribúen ao logro de diferentes obxectivos de desenvolvemento sostible: ODS 3 (Saúde e benestar), ODS 9 (Industria, innovación e infraestruturas) e ODS 11 (Cidades e comunidades sostibles), que teñen entre os seus obxectivos o desenvolvemento de sistemas fiables infraestruturas, sostibles, resistentes e de calidade.

Melloras na ruta Ourense-Monforte de Lemos-Lugo

As accións para mellorar o tramo en servizo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo teñen como obxectivo cumprir os compromisos de Adif coa optimización das condicións comerciais de funcionamento da ruta, en parámetros como fiabilidade, comodidade e tempos de viaxe.

As obras previstas inclúen a modernización e adecuación das instalacións existentes, así como a electrificación a 25 kV en corrente alterna do corredor, adecuando a electrificación existente no tramo Ourense-Monforte de Lemos e dotando o tramo de Monforte de Lemos de catenaria e instalacións eléctricas -Lugo.