Selección de persoal para 2 xef@s de brigada e 8 pe@ns en Boborás

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Publicado hoxe no BOP :Convocatoria de selección de persoal para a provisión dos seguintes postos de traballo: 2 xefes/as de brigada, 2 peóns/peoas condutores/as e 6 peóns/peoas

Mediante o acordo de Xunta de Goberno do 9 de xuño de 2021, aprobáronse as bases reguladoras ás que se axustará o concurso-oposición para a selección e contratación temporal de 2 xefes/as de brigada, 2 peóns/peoas condutores/as e 6 peóns/peoa

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no Rexistro do concello, de 9.00 a 14.00 h, ou por calquera dos medios admitidos en dereito, durante o prazo de 5 días hábiles, que se contarán o seguinte ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. As solicitudes recollerán os requisitos que establecen as bases, que se atopan á disposición do público no concello e na web www.boboras.gal

BOP Premer na Imaxe