San Amaro: Convocatoria para contratación laboral temporal de 1 xefe/a de brigada, e 4 peóns/ as para as brigadas forestais

Convocatoria de selección de persoal laboral temporal para unha brigada de prevención e extinción de incendios 2021 (convenio de colaboración coa Consellería do Medio Rural)

Número e denominación dos postos: 1 xefe/a de brigada 1 peón/peoa condutor/a 3 peóns/peoas.

AVANTAR ACTIVIDADES

Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por obra/servizo determinado, a tempo completo.

Duración do contrato: máximo 3 meses.

Sistema de selección: concurso de méritos.

Bases da convocatoria: poderanse obter nas oficinas municipais, solicitando previa cita nos teléfonos 988 288 001 ou 988 288 050, na sede electrónica do concello (https://sanamaro.sedelectronica.gal) ou a través do correo electrónico do concello (concello.de.sanamaro@eidolocal.es).

Prazo de presentación das solicitudes: 5 días hábiles, que contarán desde o seguinte ao de publicarse este anuncio no BOP, de luns a venres, en horario de 9.00 a 14.00 horas, tras solicitar cita previa nos teléfonos 988 288 001 ou 988 288 050.

BOP Premer na Imaxe