Edicto polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Agro de Quinta en Maside

Publicado no Dog o EDICTO do 24 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Agro de Quinta, a favor dos/das veciños/as do Agro de Quinta, na parroquia de Amarante (Santa María), no concello de Maside (Ourense).

DOG Premer na Imaxe

AVANTAR ACTIVIDADES