A CEO promove o coñecemento da arbitraxe mercantil mediante a firma de dous convenios

 A Asociación de Arbitraxe Mercantil ( TAM) e  Quality Consultores colaboran na difusión e aplicación deste sistema arbitral entre empresas 

 A pesar de ser máis vantaxoso que a administración de xustiza ordinaria, a arbitraxe mercantil aínda é descoñecido pola gran maioría do tecido empresarial

 Trátase dunha alternativa máis rápida, áxil e económica para dirimir conflitos empresariais que a propia Xustiza e a Xunta de Galicia promoven debido ao colapso dos xulgados por mor da pandemia


Dar a coñecer o sistema arbitral mercantil para solucionar conflitos entre empresas e poñelo ao dispor das pemes é o obxectivo dos convenios asinados hoxe na  CEO pola súa presidenta, Marisol Nóvoa, con Antonio González, secretario técnico da Asociación para a Arbitraxe Mercantil ( TAM) e con Robert Roca, representante de  Quality Consultores. 

O Tribunal de Arbitraxe Mercantil ( TAM), é un organismo arbitral, neutral e independente con respecto ás partes que a el sométense e que foi creado ao amparo da lexislación en materia de arbitraxe. A súa finalidade é dar solución ás controversias que se lle expoñen de maneira rápida e económica, dúas das vantaxes máis destacables con respecto á xustiza ordinaria.  A opción da arbitraxe mercantil para evitar e resolver conflitos entre empresas e/ou profesionais é unha ferramenta pouco utilizada aínda entre pemes e autónomos, que poden recorrer a ela como alternativa á xurisdición ordinaria, que se demora moito máis no tempo. 

Doutra banda,  Quality Consultores é unha consultora e despacho de avogados especializados na solución de conflitos #ante o Tribunal de Arbitraxe Mercantil, tanto nacional como internacional, abarcando todo tipo de gremios. Os seus servizos enfócanse a resolver conflitos entre sociedades mercantís ou entre sociedades mercantís e autónomos. 

A Asociación de Arbitraxe Mercantil poñerá en común os seus recursos para dar a coñecer este sistema entre empresas, nunha colaboración que inclúe, entre outros aspectos, a celebración de encontros, xornadas ou congresos con fins informativos, a divulgación das actividades propias e con referencia a este tema, e o asesoramento neste proceso aos membros da Confederación e á propia entidade. 

Pola súa banda,  Quality Consultores prestará servizos de asesoramento nas materias obxecto deste convenio para os asociados da Confederación Empresarial de Ourense e ambas as entidades establecen unha colaboración para impulsar e promocionar actividades de cooperación empresarial, así como formación e información. 

Estes convenios enmárcanse dentro da faceta da  CEO de colaboración con entidades que reportan vantaxes ou melloras competitivas tanto para os seus asociados a título individual como para a propia entidade, co obxectivo de mellorar os seus servizos e poñer ao día en cuestións de interese e beneficiosas para o colectivo empresarial. 

Os asinantes do convenio coincidiron na idoneidade desta colaboración nun momento en que as empresas necesitan rapidez na resolución de conflitos para non deter a súa actividade. Igualmente, destacaron a oportunidade de dalo a coñecer ás empresas mediante este convenio, pois aínda sendo máis vantaxoso aínda é pouco utilizado polo colectivo empresarial e profesionais autónomos. 
Vantaxes do sistema de arbitraxe mercantil 

A arbitraxe mercantil é unha alternativa á xurisdición ordinaria, (que atravesa un colapso debido como efecto da pandemia) e ofrece oportunidades e vantaxes para as partes en conflito. De feito, mediante esta ferramenta pódese alcanzar unha resolución de forma moito máis rápida e efectiva, o coñecido como laudo arbitral, que ten validez de sentenza xudicial.  Con este proceso búscase evitar os longos trámites e prazos que impón sempre a celebración de xuízos, de maneira que os conflitos queden superados canto antes para poder continuar coa actividade da empresa normalmente. 

 	Rápida resolución de conflitos. Ao utilizar medios telemáticos a resolución dos litixios axilízase, podendo resolverse un conflito entre as partes nun prazo de tempo infinitamente menor que o que se tarda na tramitación dun procedemento por parte da xustiza ordinaria.
 	Obxectividade. O tribunal conta con árbitros de recoñecido prestixio, así mesmo, o tribunal mantén acordos de colaboración con distintos colexios profesionais para facilitar listas de árbitros, sendo as mesmas actualizadas anualmente.
 	Garantía na resolución de conflitos, mediante unha correcta aplicación da normativa e a resolución daqueles problemas de índole técnico que poidan xurdir para o ditame dos laudos.
 	Posibilidade de acudir á arbitraxe de equidade, en caso de desexalo ambas as partes, e previa firma dun acordo en tal sentido, sendo o asunto resolvido, no seu caso, por un técnico na materia.
 	Substancial aforro de custos, ao non ser necesaria a intervención de procurador nin avogado, nin o pago de taxas xudiciais.
 	Confidencialidade. A solución de controversias dirímese no ámbito privado, sen publicidade, evitando as consecuencias que se derivan de resolucións xudiciais e os precedentes que conleva dita publicidade.