Nota do Psdeg Psoe sobre auto do xulgado relacionado co crédito “unilateral” de Jácome

IES CHAMOSO LAMAS

O PSDEG-PSOE ESTUDARÁ A POSIBILIDADE DE RECORRER O AUTO DO XULGADO POLO QUE SE REXEITAN AS MEDIDAS CAUTELARES CONTRA A MODIFICACIÓN DE CRÉDITO “UNILATERAL” DE JÁCOME

Os socialistas fan público o seu acatamento ao Auto 107/2021, ditado polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense, pero discrepan da argumentación esgrimida no mesmo

OZOCOgz Deseño Galego

 O grupo municipal socialista fai público o seu acatamento ao Auto 107/2021 ditado polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense polo que se rexeitan as medidas cautelares contra a macromodificación de crédito do alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, mais amosa a súa discrepancia a respecto de la argumentación esgrimida no mesmo, polo que estudará a posibilidade de recorrelo.

Os socialistas sinalan que o Auto –que non Sentenza, como erroneamente o denominou Gonzalo Jácome– supón “una resolución da petición de medidas cautelares no proceso no cal se analiza a legalidade da Modificación Orzamentaria aprobada de forma unilateral, sen intervención plenaria, a medio dunha dilixencia do Secretario da Corporación “.

“Basea a desestimación en que, de adoptarse a medida cautelar, suporía unha auténtica parálise da actividade municipal, xa que se deixarían de atender débedas contraídas polo Concello. Nós discrepamos de tal argumento posto que o que se recorre é unha mera modificación orzamentaria, e as débedas preexistentes deben necesariamente contar con consignación orzamentaria no orzamento inicial, polo que no existiría impedimento algún para que se pagasen ditas débedas aínda cando se adoptou a medida cautelar “, abundan dende o grupo socialista, ao tempo que puntualizan que” as débedas que se derivado de la modificación orzamentaria son débedas de futuro “.

Neste sentido, salientan que o propio Auto recoñece que os actos de gasto derivado da modificación “non poderían ser, en principio, revertidos, como sucede, por outra banda, con todos los gastos que se realizan durante una xestión ordinaria dun Concello”.

“Precisamente esa imposibilidade de reversión, que convertería a Sentenza que no seu día se dite en imposible de Exetar, é a que determina una necesidad de adopción das medidas cautelares lugar solicitadas, xa que una no adopción das mesmas dá á perdida da finalidade lexítima do recurso, que é precisamente o que o ordenamento xurídico pretende evitar con estas medidas “, conclúen.