Video co Pleno no Carballiño: alegacións ordenanzas e taxas municipais

VIDEO