Concedida unha subvención o CCA de Carballiño por valor de 35200 €

IES CHAMOSO LAMAS

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Comercio
e Consumo, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da
Orde do 16 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións
ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para a dinamización dos
centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento CO300A).

DOG Premer na Imaxe