UNED Ourense formará auditores internos do sistema de xestión de calidade baseado na norma ISO 9001:2015 casa

IES CHAMOSO LAMAS

A proposta celebrarase do 12 de febreiro ao 12 de marzo con 30 horas lectivas e
poderá seguirse presencialmente no Centro Asociado ou en liña.

UNED Ourense ofrecerá un taller práctico de auditores internos do sistema de xestión de calidade baseado na norma ISO 9001:2015 cuxo programa estará desenvolto pola
relatora María Eugenia Fernandes Montilla, consultora organizacional e
auditora internacional de normas ISO, Esquema Aeroespacial, etc. Máster en Xestión
do Coñecemento e Especialidade en Psicoloxía aplicable ás organizacións. O taller iníciase o sábado 12 de febreiro cun primeiro módulo titulado Sistema de Xestión de Calidade. Ese día, en horario de 09.30 a 13.30 horas, tratarase de principios e esencia, enfoque ISO 9001:2005, análise de contexto e grupos de interese.

HIPER MASIDE

O venres, 18 de febreiro, de 16:00 a 20:00 horas, a relatora explicará o sistema
de xestión de calidade enfocado a procesos, planificación (riscos e oportunidades)
e coñecemento organizacional
O sábado, 19 de febreiro, de 09.30 a 13.30 horas, comezará o segundo módulo
titulado Auditorías do Sistema de Xestión de Calidade. Nel tratarase das bases
para a realización de auditorías, estándares de auditoria: ISO 9001, ISO 19011,
etc. Ademais de documentación dos sistemas de xestión de calidade.
Para o venres, 25 de febreiro, de 16.30 a 20.00 horas, os temas para tratar, tamén
do citado segundo módulo, son o perfil do auditor, ética e excelencia;
coñecementos e habilidades, avaliación da competencia.

O venres, 4 de marzo, comezará o módulo terceiro: Desenvolvemento das auditorías,
de 16.00 a 20.00 horas. Os asistentes coñecerán o ciclo de auditoría: tipos e
fases, a planificación dunha auditoría, coa súa programación e planificación; a realización da auditoría que inclúe a visita de auditoría, a revisión documental,
identificación de achados, seguimento de evidencias e avaliación de resultados.
Neste mesmo módulo protagonizará a xornada do sábado, 5 de marzo, de 09.30 a 13.30
horas. Os temas para desenvolver son: a documentación da auditoría, co
informe e reportes de auditoría, a redacción de achados e o peche do proceso de auditoría.

Na xornada do venres, 11 de marzo, de 16.00 a 20.00 horas, iniciarase o
cuarto módulo: Casos prácticos. Falarase de auditorías en organizacións con procesos
de deseño, auditando a revisión, verificación e validación. Eses casos
prácticos continuarán o último día deste curso, é dicir, o sábado, 12 de marzo,
de 09.30 a 13.30 horas. Será entón cando a relatora explique a realización de auditorías
en organizacións con procesos de fabricación / produción, deténdose nos procesos especiais e en auditorías en organizacións con procesos de servizos.
A matrícula para participar neste curso é ordinaria de 40 euros e hai que
formalizala en liña. Este curso está dirixido por José Antonio Fraiz Brea,
profesor titular da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo da Uvigo
e profesor titor de UNED Ourense. Coordínao María Concepción Álvarez
Gómez, secretaria de UNED Ourense.
Está deseñado de tal modo que toda persoa interesada pode participar
independentemente da súa formación ou ámbito profesional. Isto inclúe tamén a alumnos
universitarios de diversas ramas, tales como, maxisterio, dereito, enxeñería, entre outras, que teñan interese en fortalecer o seu futuro profesional con outras
ferramentas complementarias (ademais das académicas que xa reciben).
Obxectivos
 Comprender a esencia dun sistema de xestión de calidade, cales son os seus
principios e as bases nas que se sostén, a fin de establecer métodos de xestión
eficaces que contribúan a un áxil, dinámico e sinxelo
mantemento baseado na norma ISO 9001:2015.
 Desenvolver as competencias necesarias para a planificación, organización e
realización de auditorías internas que permitan comprobar a eficacia dun
sistema de xestión de calidade baseado na norma ISO 9001:2015

Identificar os coñecementos, funcións, habilidades e responsabilidades dos
auditores a fin de garantir procesos imparciais, orientados á mellora
e baseado na Ética e Excelencia.
 Identificar as ferramentas de mellora continua que permita tomar mellores
decisións, definir e implantar accións encamiñadas ao desenvolvemento da
excelencia, tanto nas persoas como na organización, baseada na
ética e a responsabilidade