Reunión da Asociación de empresarios da Área Industrial do carballiño cos principais representantes do goberno municipal

O apoio á creación dun novo enlace coa autovía Ourense-Lugo e a necesidade de contar cun parque empresarial seguro, entre as principais demandas expostas no encontro da asociación de empresarios da área industrial do carballiño cos principais representantes do goberno municipal

Este mércores, foron recibidos, na casa do Concello, os integrantes da Xunta Directiva da Asociación de Empresarios da Área Industrial polo Exmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Fumega, e o Sr. Concelleiro de Industria, D. Manuel Dacal, co fin de abordar os asuntos de especial relevancia para a boa marcha das 52 empresas que integran dita asociación na actualidade, e conforman o tecido empresarial mais importante da comarca do Carballiño xerando emprego para 1.150 traballadores.

AVANTAR ACTIVIDADES

Primeiramente a representación empresarial detallou a relación de inquedanzas e proxectos a emprender para facer viable a actividade empresarial así como o mantemento e mellora do emprego da area empresarial.

Entre eles detallamos os mais relevantes:

Viveiro de Empresas, os integrantes da Xunta Directiva expuxeron os beneficios de contar cun viveiro de empresas, para facilitarlle a emprendedores e emprendedoras o inicio da súa actividade na Area Empresarial, mediante o aluguer de naves a un prezo moi reducido, e así impulsar o asentamento de novas empresas na futura ampliación do parque empresarial.

Vias de Comunicación, relativo a futura autovía que unirá Ourense con Lugo e a posibilidade de contar cun enlace que conecte a área empresarial do Carballiño coa A-56, algo que sería moi beneficioso, non só para os empresarios e traballadores do polígono, senón para o conxunto da comarca en xeral. O equipo de Goberno mostrouse completamente a favor desta proposta, manifestando o seu apoio, e comprometéndose a establecer diálogo con aqueles axentes e institucións pertinentes.

Seguridade, outro dos principais asuntos que se abordaron, e polo que  se mostrou gran preocupación, foi o relativo a seguridade das persoas e as empresas, despois de terse producido diversos roubos en empresas da área industrial nas últimas semanas. Ambas partes  estiveron de acordo, en que é primordial ter un entorno seguro, polo que é indispensable adoptar todos aqueles mecanismos para erradicar este tipo de sucesos. Deste xeito, acordaron aumentar as rondas de vixilancia dos corpos de seguridade durante a noite e celebrar unha reunión coa Garda Civil. Tamén se propuxo revisar o actual sistema de vídeo vixilancia instalado no polígono, co obxectivo de mellorar a sua eficacia para a sua  contribucion ao fin desexado.

Acondicionamento de viais, tratouse a necesidade urxente de acondicionar e asfaltar o tramo final do vial 6 en dirección á antiga feira do gando, demanda que se ven reiterando en últimas reunións. En relación a isto, acordouse arranxar aquelas zonas máis deterioradas na maior brevidade posible.

Convenio de Colaboración, tanto o Sr. Alcalde, como o Sr. Concelleiro, estiveron a favor de seguir colaborando con AICA para poder seguir mantendo a contratación de persoal técnico propio durante todo o ano e, así, seguir ofrecendo atención personalizada ás empresas asociadas.