Araújo pide que se apliquen bonificacións no IBI por puntos de recarga eléctrica

O portavoz de Ciudadanos no Concello de Ourense lembra que tras a modificación da Lei de Facendas Locais permítese aos concellos incluír reducións en varios impostos municipais

O portavoz de Ciudadanos en Ourense, Pepe Araújo, pedirá no Pleno, vía moción, a posibilidade de bonificar ata o 50% da cota íntegra do imposto sobre bens inmobles (IBI) para aqueles activos nos que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos, tras a modificación introducida recentemente na Lei de Facendas Locais pola Real Decreto-lei 29/2021, do 21 de decembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito enerxético para o fomento da mobilidade eléctrica, o autoconsumo e o despregamento de enerxías renovables.

AVANTAR ACTIVIDADES

Araújo sinalou que “se trata dunha bonificación que cada concello poderá incorporar á súa ordenanza fiscal e regulará unha bonificación de ata o 50% da cota íntegra do imposto a favor dos bens inmobles nos que se instalaron puntos de recarga para vehículos eléctricos”.

Ademais, o portavoz de Ciudadanos agregou que devandito decreto-lei prevé a posibilidade de que as ordenanzas locais bonifiquen tamén, ata o 50% da cota do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) para aqueles que tributen por cota municipal e nos que instalasen puntos de recarga para vehículos eléctricos nos locais afectos á actividade económica.

De igual maneira, contémplase unha bonificación de ata o 90% no Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras ( ICIO) naqueles inmobles en que se realicen construcións, instalacións ou obras necesarias para a instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Nesta liña, Araújo sinalou que “debemos incluír estas bonificacións na ordenanza local para fomentar a mobilidade da cidade e para diminuír as cargas fiscais que soportan os veciños de Ourense nuns momentos economicamente complicados”.