Protocolos para cumprir a normativa e previr riscos e sancións nas empresas

A sesión organizada por CEO e Abanca enfocou o compliance penal, laboral e en auditorías enerxéticas
Os plans de compliance son hoxe en día cada vez máis necesarios e constitúen un investimento a futuro

A xornada de Nexos Encontros por Ourense de hoxe volveu tratar o tema do compliance, ou a revisión do cumprimento lexislativo que toda empresa debe ter sobre a normativa que lle é aplicable. Os plans ou protocolos de compliance velan para que se cumpran todas as obrigacións legais que lle competen a unha empresa ou organización, ou que son fundamentais para desenvolver a súa actividade, tratando así de evitar riscos que poden derivar en sancións ou perda de reputación e a consecuente inestabilidade ou quebra da empresa. Este termo estendeuse ultimamente e cobrou especial importancia por mor das reformas levadas a cabo no Código penal e as esixencias da Unión Europea en materia normativa.

AVANTAR ACTIVIDADES

Sobre a prevención destes riscos en varios ámbitos falou esta mañá Carmen Torrón, de Keep Comp, que foi presentada polos responsables das entidades que poñen en marcha estas sesións informativas sobre temas de actualidade empresarial. Marisol Novoa, presidenta da CEO fixo alusión á necesidade de coñecer ao detalle todas as implicacións da normativa legal que afecta as empresas, mentres que José Manuel Nogueira, director territorial de Abanca destacou a actualidade que sempre rodea a temática das xornadas de Nexos.

Como levar a cabo o cumprimento legal na empresa e previr por tanto riscos e sancións de impacto foi o tema central deste webinar, que tratou o compliance penal, o laboral e as auditorías enerxéticas.

En canto ao compliance penal, a relatora fixo referencia á situación actual da responsabilidade penal da persoa xurídica, tanto no sector público como no privado, e sinalou tres normativas españolas recentes que teñen implicación. Por unha banda, ÚNEA- ISO 37001:2021 Primeiro estándar de compliance global certificable, de maio 2021, que establece como deben facerse os programas de cumprimento e que deben conter. Estes plans son unha oportunidade para que unha organización sexa exitosa e sostible, é máis, o compliance é parte desa sustentabilidade porque xera empresas eficientes e programas que impiden que se produzan fraudes ou protexen á empresa no caso de que se produzan.

A segunda norma que destacou é ÚNEA- ISO 37002:2021 Sistemas de xestión da denuncia de irregularidades, de outubro de 2021 que establece como debe ser a canle ética ou de denuncias que é obrigatorio que unha empresa teña. É unha canle que serve para que todas as persoas que teñan relación xurídica coa empresa (provedores, traballadores, clientes…) poidan poñer en coñecemento a sospeita de que algo que está a pasar non é correcto. A empresa ten a obrigación de poñer a disposición esa canle e investigar esas denuncias. Recoméndase a externalización do mesmo pola obxectividade e imparcialidade.
E, por último, aludiu á Orde HFP/1030/2021 do 29 de setembro que no seu artigo 6 establece que os plans antifraude son obrigatorios para as comunidades e municipios no plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia cos fondos europeos, e dá un prazo de 90 días ás administracións para que adopten este plan se queren optar a estes fondos Next Generation.
No apartado do compliance laboral, Carmen Torrón tratou a recente lexislación en Igualdade e os protocolos de acoso, e a súa vinculación coa responsabilidade penal, derivada de omitir a normativa e o cumprimento laboral. A obrigatoriedade dos plans de igualdade que establecen contido e protocolos anti acoso e da empresa de ter un procedemento de actuación no caso de que exista acoso, de calquera vertente e natureza. Tamén abordou a necesidade de optimización do marco laboral da empresa #ante os novos retos e a nova normativa.
Por último, abordou o tema das auditorías enerxéticas e a mellora da eficiencia e aforro de enerxía. Estas auditorías son obrigatorias desde 2016 para empresas de máis de 250 traballadores, que facturen máis de 50 millóns ou cuxo balance sexa de máis de 43 millóns, e realízanse cada 4 anos. As sancións poden ir desde os 60.000 aos 600.000 euros. Segundo a relatora, nun mundo que se está reformulando na actualidade a enerxía e a sustentabilidade, este tema vai máis aló da obrigatoriedade pois encerra múltiples beneficios: un aforro de custos en enerxía do 15% e optimización no funcionamento dos equipos eléctricos.