Probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos

Publicase hoxe no DOG

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e
Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do
título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito
anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa
realización (código de procedemento ED540A)

AVANTAR ACTIVIDADES

DOG: PREMER NA IMAXE