Introducción a Computación Cuántica na UNED Ourense

Do 7 de marzo ao 22 de abril celebrarase a terceira edición dun curso que
se emitirá en liña en rigoroso directo para os estudantes que se matriculen.

UNED Ourense volve ofrecer o Curso de Introdución á Computación Cuántica na súa terceira edición, que se desenvolverá do 7 de marzo ao 20 de abril. Todas as sesións serán en liña. Os matriculados recibirán unha ligazón para que poidan seguir ditas sesións.
Son 25 horas en rigoroso directo e outras 5 horas de traballos a realizar. Trátase dun
curso básico de introdución á computación cuántica e algúns conceptos de información
cuántica. Entre os contidos figura unha introdución aos conceptos
necesarios como álxebra lineal e mecánica cuántica necesarios para afrontar o
programa. Está en tramitación a concesión de 1,5 créditos ECTS. O relator é
José Luis López Fernández, coordinador Tecnolóxico de UNED Ourense, doutor en Química Cuántica, enxeñeiro informático; licenciado en Físicas e Catedrático en Tecnoloxía informática no Ensino Secundario e Formación Profesional.

AVANTAR ACTIVIDADES

Programa
lunes, 7 de marzo
18:00-21:00 h. Tema 1. Introducción a la computación cuántica. Fundamentos y
aplicaciones.
miércoles, 9 de marzo
18:00-20:00 h. Tema 2. Modelo matemático. Qubits. Operaciones básicas con
qubits.
lunes, 14 de marzo
18:00-20:00 h. Tema 3.1 Estados cuánticos. Entrelazamiento cuántico
(entanglement).
miércoles, 16 de marzo
18:00-20:00 h. Tema 3.2 Estados cuánticos. Entrelazamiento cuántico
(entanglement) Circuito de Bell [cont.]


lunes, 21 de marzo
18:00-20:00 h. Tema 4.1: Computación cuántica. Puertas cuánticas. Modelo de
circuitos.
miércoles, 23 de marzo
18:00-20:00 h. Tema 4.2: Computación cuántica. Puertas cuánticas. Qiskit , Python.
Hardware [cont.
lunes, 28 de marzo
18:00-20:00 h. Tema 4.3: La computación cuántica en la nube IBM QX, Cirq
Google…Implementación algorítmica.
miércoles, 30 de marzo
18:00-20:00 h. Tema 5. Teleportación cuántica. Superdense Coding.
lunes, 4 de abril
18:00-20:00 h. Tema 6. Teoría complejidad computacional. Algoritmos cuánticos.
miércoles, 6 de abril
18:00-20:00 h. Tema 7. Algoritmo Shor. Algoritmo de Grover. Criptografía cuántica.
martes, 19 de abril
18:00-20:00 h. Tema 8. Transformada cuántica Fourier.
miércoles, 20 de abril
18:00-20:00 h. Tema 9. Otros tópicos : quantum error correction. Criptografía
cuántica.
La matrícula es online y cuesta 55 euros, siendo de 45 euros para los estudiantes
de la UNED y otros estudiantes. Las personas desempleadas abonarán 35 euros.
El objetivo fundamental del curso es difundir las técnicas de computación cuántica
para principiantes. La computación cuántica se prevé que se convierta en una
alternativa complementaria a la computación clásica para la resolución de
problemas en áreas como química, física, inteligencia artificial, finanzas etc