Bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración,
pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas
extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas e se procede á súa
convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR905A).

Publicase hoxe no DOG Premer na Imaxe