Bases reguladoras para a concesión de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas

Publicidade ASPADISI

RESOLUCIÓN do 17 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración,
pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego
e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na
Comunidade Autónoma galega, e se procede á súa convocatoria no ano 2022
(código de procedemento PR937A).

DOG PREMER NA IMAXE

HIPER MASIDE