Edicto polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Da Costa (ampliación) no concello de Carballeda de Avia .

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Publicado hoxe no Dog

EDICTO do 22 de abril de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes
Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do
expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado
Da Costa (ampliación) a favor dos veciños/as da Comunidade de Montes Veciñais
en Man Común de Santo Estevo, na parroquia de Santo Estevo de Nóvoa (Santo
Estevo), no concello de Carballeda de Avia (Ourense).

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

DOG Pulsar na Imaxe