Revivindo o casco histórico de Ribadavia

IES CHAMOSO LAMAS

Grazas a cooperación entre o Concello de Ribadavia e a Xunta de Galicia foi posible neste 2022 adquirir 4 novos inmobles para a súa rehabilitación e futura oferta como vivenda pública.

Aos cales se suman os adquiridos en setembro do 2021 na Praza de San Xoán e na Praza de García Boente, facendo un total de 6 inmobles que se van rehabilitar para vivenda pública.

OFERTA DE TRABALLO EN AVIÓN

Por último, hai que recordar que en 2019 tamén se adquiriu un inmoble na rúa das Adegas (rúa Cervantes).