O BNG pedirá en pleno a elaboración dun Plan de Emerxencias Municipal para o Concello de Ourense

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Na formación nacionalista entenden moi necesario que o Concello de Ourense, terceiro concello máis grande e importante do país, conte cun Plan de Emerxencias Municipal que permita en caso de catástrofe ou emerxencia, dotar dunha guía de actuación tanto aos medios intervintes como á propia poboación no seu conxunto

As emerxencias e sobor de todo, a súa xestión, constitúense como unha das principais competencias de calquera administración pública pois todas elas, sexa no ámbito estatal, autonómico ou local, teñen responsabilidades na materia. Así comezan os nacionalistas a exposición de motivos da súa moción.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

O Plan de Emerxencias Municipal, constitúese como un documento eminentemente técnico e a traves do cal, se establecen os procedementos, normas, protocolos de actuación e mesmo os sistemas de resposta da administración local diante de calquera tipo de emerxencia que teña lugar dentro do ámbito territorial do concello en cuestión.

Como ben lembran no BNG, en Ourense temos o encoro de Velle, que aínda que pola súa capacidade pode non supor un risco elevado en caso de rotura, sí padeceríamos as consecuencias dunha incidencia similar no encoro situado río arriba, concretamente en Belesar. Os lumes forestais que, por desgraza, afectan cada ano ao perímetro rural do concello, son outro dos elementos a ter moi en conta así como que boa parte do municipio estea atravesado por liñas ferroviarias de alta capacidade e electrificadas o que, evidentemente, supón un risco para o cal cómpre estar preparados ante calquera incidencia.

Igualmente, faise necesario previr situacións de risco como as vividas recentemente durante a celebración das festas no barrio do Couto ou en futuras ocasións coa celebración de eventos de calquera índole e que supoñan a congregación de milleiros de persoas. Todos eles entenden no BNG que son argumentos suficientes como para pórse a traballar e aprobar canto antes un Plan de Emerxencias Municipal.

En definitiva, nas emerxencias a improvisación non é nin debe ser unha opción. Cómpre ter medios materiais suficientes para poder actuar. Persoal suficiente e altamente formado para saber intervir, comunicación e interacción continua entre os diferentes corpos e equipos mais tamén ter definido un Plan ao que poder acudir en caso de emerxencia e no que queden claramente especificados os pasos a dar no caso de producírense. Para iso serve o Plan de Emerxencias Municipal e por iso cómpre, a ollos do BNG, que o Concello de Ourense dispoña dun á maior brevidade posible.