O grupo socialista lamenta que o PP non estea á altura do que precisan os parados e paradas de Galicia e vote a contra dun gran acordo parlamentario polo emprego

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Carmen Rodríguez Dacosta insta á Xunta a reactivar o diálogo social e convocar os comités territoriais de emprego, que non se reúnen dende 2019, para “transformar unha realidade preocupante para moitos galegos e galegas”

A deputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta  lamentou hoxe o voto en contra do Partido Popular á moción do PSdeG para reclamar unha reforma integral das políticas activas de emprego en Galicia.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

A proposta do PSdeG demandaba a posta en marcha de plans de choque para establecer un marco laboral de calidade para mocidade galega, para diminuír a fenda salarial entre mulleres e homes ou para favorecer a reincorporación ao mercado laboral dos e das paradas de longa duración. Tamén reclamaba un programa de autoemprego e un de reforzo dos sectores estratéxicos.

Tratábase, en definitiva, dun gran acordo parlamentario polo emprego co obxectivo de que a comunidade saia “dos últimos postos de creación de emprego en relación co resto do Estado”. Tendo en conta ademais que “o emprego é un dos piares para o exercicio da democracia”, para Carmen Rodríguez Dacosta o voto en contra do Partido Popular evidencia que “o PP non está á altura do que precisan os parados e paradas, a mocidade, as mulleres e as familias en Galicia”.

Isto, para máis, sucede nun escenario no que as “ineficaces políticas activas da Xunta dende que Feijoo tomou posesión en 2009” deixan un mercado laboral caracterizado “por un escaso dinamismo e con insoportables índices de temporalidade e parcialidade involuntaria”. Como mostra, Carmen Rodríguez Dacosta evidenciou que o goberno de Feijoo derivou nunha caída da poboación activa de máis de 90.000 persoas e de case 65.000 na poboación ocupada.  

A maiores, Galicia perdeu o 9,9% do seu volume de traballo fronte ao 3,8% de España, destruíuse unha de cada catro horas no sector primario e houbo perdas superiores á medida estatal nas industrias que forman parte dos sectores estratéxicos galegos.

Fronte a estas situación, a única resposta da Xunta foi criticar a reforma laboral asegurando que leva a unha precariedade indefinida. Porén, Carmen Rodríguez Dacosta lembrou que a reforma laboral, realizada polo goberno de Pedro Sánchez, “xa contribúe a eliminar a temporalidade abusiva, asentar a paz social e garantir o acceso aos fondos europeos”. Puxo en valor tamén que “por primeira vez en 44 anos unha reforma desta magnitude logrou o consenso dos axentes sociais ao completo”

A parlamentaria do PSdeG lamentou que Feijoo se “inventase datos” para demostrar que a evolución do emprego en Galicia, nos últimos 12 anos, foi máis positiva que no resto de España. “Por desgraza isto non é certo”, zanxou Rodríguez Dacosta antes de explicar que o eventual descenso do paro sumado á destrución de emprego so se explica “polo declive demográfico, a emigración dos mozos ou a combinación de ambos factores”.

CÓMPRE REACTIVAR O DIÁLOGO SOCIAL E CONVOCAR OS COMITÉS DE EMPREGO

Neste escenario, Carmen Rodríguez Dacosta reclamoulle ao goberno galego que reactive as mesas de diálogo social co fin de analizar as eivas do mercado laboral e que se tomen as medidas de impulso consensuadas cos axentes sociais. Dende o PSdeG, explicou, “plantexamos ese diálogo social como mecanismo básico da democracia participativa e como unha estratexia e ferramenta onde a suma de esforzos, a cooperación e o diálogo poida transformar unha realidade preocupantes para moitos galegos e galegas”.

Nesta mesma liña, Rodríguez Dacosta tamén pediu que se reúnan os comités provinciais, territoriais e autonómicos de emprego. Estes órganos teñen que xuntarse cada 3 ou cada 6 meses, dependendo do caso, pero levan sen facelo dende finais do ano 2019. “É preceptivo”, dixo, “que se convoquen estes comités, que analizan as eivas e fortalezas do mercado laboral e os acertos ou erros das políticas emprendidas en marcha para que se dean conta das políticas que hai que levar a cabo”.

“O desexable é que hoxe saíramos desta Cámara cun que aposte polas relacións laborais negociadas na nosa comunidade”, dixo. Lamentablemente, non puido ser así polo rexeitamento do PP.

PROPOSTAS SOCIALISTAS FRONTE Á INEFICACIA DA XUNTA

Co obxectivo de reverter esta situación, a deputada socialista insistiu na necesidade dun plan de choque para mozos e mozas ou para parados de longa duración. Tamén no fortalecemento do SEPE en Galicia, co obxectivo é que sexa “un verdadeiro intermediador e punto de apoio das empresas para solicitar empregados aptos para as súas necesidades de contratación”.  

Ademais, fronte as demoras da Xunta, demandou unha diagnose que permita adecuar a formación dos parados e paradas á realidade á realidade das empresas. Nesta liña lamentou que a día de hoxe as necesidades formativas se fagan polos intereses dos centros formativos e non dos desempregados, o que supón “unha política clientelar adaptada ás políticas de emprego”.