Sometidos a información pública os borradores de guías de ordenación produtiva das aldeas modelo de Muimenta (Carballeda de Avia) e Osmo (Cenlle)

Publicase hoxe no DOG:

ACORDO do 12 de agosto de 2022 polo que se someten a información pública
os borradores de guías de ordenación produtiva das aldeas modelo de Osmo
(Cenlle, Ourense) e Muimenta (Carballeda de Avia, Ourense).

FESTAS EN RIBADAVIA

DOG Premer na Imaxe