O presidente da CHMS supervisa a execución das obras na EDAR de Maceda nas que o Estado inviste 2.136.000 euros

José Antonio Quiroga, presidente da CHMS, Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e o alcalde de Maceda, Rubén Quintas, visitaron as obras de mellora da EDAR do municipio, actuacións executadas polo Estado e que supoñen un investimento de 2.136.000€.

O obxectivo da actuación é asegurar unha porcentaxe do 100% de cumprimento das esixencias da Directiva 91/271/CEE, sobre tratamento das augas residuais urbanas. Para iso, a obra está cofinanciada no 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, que financia as infraestruturas necesarias para cumprir os fitos establecidos en @dicha Directiva, contribuíndo á conservación do medio ambiente.

AVANTAR ACTIVIDADES

Problemática

O sistema de saneamento de Maceda consistía nunha rede de colectores secundarios de carácter unitario que incorporaba o caudal cara a un colector interceptor ata chegar á estación depuradora de augas residuais (EDAR) localizada ao suroeste do núcleo urbano.

Este sistema de saneamento presentaba moitas deficiencias que provocaban alivios recorrentes a través das tapas nos pozos de rexistro; ademais de infiltracións e acometidas de auga non residual que colapsaban a capacidade do colector interceptor.

Proxecto en execución

O proxecto consiste na mellora da EDAR antiga a través da construción de dous novos decantadores secundarios e a ampliación da capacidade do reactor biolóxico, para conseguir un incremento de capacidade en canto á carga contaminante a depurar.

Ademais procederase á desconexión das incorporacións de auga limpa á rede procedentes de “Fonte dous Caños”, “Fonte travesía Tetuán”, “Rúa de San Pedro”, “pluviais do vial OU-104”, “pluviais do vial Rúa as Laxas” e “fonte dá Rúa As Canteiras”.

“As obras atópase en fase de execución moi avanzada, neste sentido, xa se executou a desconexión de augas limpas e case finalizada a obra civil na propia planta da EDAR” explicou o Quiroga.

“Durante os meses de outubro e novembro está prevista a instalación dos equipos que mellorarán o funcionamento da depuradora, de tal maneira que en novembro se dean por concluídas as obras e a planta poida poñerse en funcionamento e explotación por parte da empresa adxudicataria durante os 3 meses de proba” concluíu o presidente.