O Psdeg propón que a deputación constrúa un cemiterio multicultural supramunicipal

O PSdeG-PSOE propón que a Deputación de Ourense constrúa un cemiterio multicultural supramunicipal, que permita acoller todas as crenzas relixiosas ou prácticas mortuorias que non poden ser practicadas nas instalacións existentes. “Debemos facilitar os proxectos de vida de todas as persoas en condicións de igualdade” e “para alcanzar unha integración plena, a morte, como parte da vida, tamén debe formar parte dos nosos plans”, sinalan os e as socialistas. 

Concretamente, desde o PSOE propoñen unha instalación para enterramentos na que, nun espazo común pero con zonas diferenciadas, se reflictan diferentes rexións do mundo –por exemplo Europa mediterránea, Europa do norte, Medio Oriente, América, zona asiática ou continente africano– cun deseño paisaxístico que reflicta diferentes culturas, lugares e relixións.

AVANTAR ACTIVIDADES

O PSOE recorda que a comunidade que profesa outras relixións ou culturas, debe impulsar colleitas para ser repatriados a outras cidades ou países onde recibir sepultura. “Desde as institucións públicas debemos considerar o dereito fundamental de toda persoa a recibir sepultura digna e a non ser obrigada a practicar cultos contrarios ás súas conviccións”, insisten os e as socialistas.

A deputada e alcaldesa, Elvira Lama, defendeu desde Xinzo esta proposta acompañada do imán da vila, Mohamed Nouri e doutros membros da comunidade musulmá; dos deputados, Rafa VillarinoSusana RodríguezNacho Gómez Marga Pérez; e do secretario provincial de migracións do PSdeG-PSOE, Luis Gulín. Lama explicou que “esta iniciativa nace coa vontade de dar resposta a unha nova situación social que vive a provincia, coa chegada de persoas procedentes de todas partes do mundo”.

“Esta é unha proposición de respecto á diversidade, de tolerancia e de coherencia cos nosos valores como sociedade democrática”, destacou a deputada, tras sinalar que “a integración é un fenómeno que inclúe numerosos aspectos e entre eles está a morte e a memoria dos defuntos e defuntas”. “Por iso queremos ofrecer unha resposta que permita unha xestión harmoniosa da diversidade cultural”, insistiu. Pola súa banda, o imán de Xinzo, Mohamed Nouri, destacou ao grupo provincial a importancia de contar cun cemiterio musulmá para evitar problemas como ter que enterrarse provisionalmente en provincias como Burgos ou Madrid ou ter que facer colectas para pagar a repatriación dos corpos.

O servizo do cemiterio é unha competencia obrigada das entidades locais. Así aparece na Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Réxime Local, que establece que os concellos teñen competencia, en todo caso, en materia de cemiterios e servizos funerarios. Ademais, deben construír cemiterios onde se poidan practicar todos os ritos, sen discriminación por razón de relixión, tal e como recolle a Lei 49/1978, de Enterramentos en Cemiterios Municipais.

Estes servizos deben prestarse independentemente do número de habitantes. Pero ás entidades locais de menor tamaño e capacidade económica resúltalles imposible asumir un investimento deste calibre. “Por iso defendemos que sexa a Deputación ourensá, como concello de concellos, quen dea un paso á fronte para ofrecer o servizo, independentemente de orixes, crenzas ou tradicións”.

Segundo os datos do Observatorio do Pluralismo Relixioso, actualizados a outubro de 2021, ademais da Católica, as confesións con máis lugares de culto na provincia son a Evanxélica (20), as Testemuñas de Jehová (6), a Musulmá (4), a Budista (2), a Adventista (2) e a Igrexa de Xesucristo dos Santos dos Últimos Días (2). Así mesmo, o número de persoas ateas, agnósticas ou practicantes doutras crenzas multiplicouse nos últimos dous anos, pasando do 27,7 % ao 37,1 % da poboación no conxunto do Estado.