Video do pleno de xaneiro no Carballiño: Moción de Espazo Común, Plan para zonas inundables